Докладчик
Иван Григоров
Подател на искането
50 народни представители от XXXVIII Народно събрание

Предмет на искането

Прекратяване на пълномощията на народния представител Найден Маринов Зеленогорски поради несъвместимост на длъжностите, които заема

образуване на дело:
определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:
определение, приключващо дело: