Докладчик
Димитър Гочев
Подател на искането
Главен прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.11, ал.1, т.4 от Закона за защита на земеделските производители

образуване на дело:
определение по допустимост:
определение, приключващо дело: