Докладчик
Цанко Хаджистойчев
Подател на искането
Главен прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на потивоконституционност на чл.50, т.2 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:

Решение - 31

Всички видове търговци, независимо дали са квалифицирани по предмет на дейност (застрахователи, банкери, борсови или инвестиционни посредници) или по вид на търговското сдружаване (ООД, АД), имат гарантирани от Конституцията еднакви правни условия за извършване на стопанска дейност. Не може да се приеме, че натоварвайки с вноски към фонд “Рехабилитация и социална интеграция” само търговските субекти, занимаващи се със застрахователна дейност, законодателят не нарушава конституционния принцип за равенство в условията, при които те ще извършват стопанската си дейност, а с това и чл.19, ал.2 от Конституцията. Държавата е длъжна да финансира гражданите с увредено здраве – чл.52, ал.2 от Конституцията. Но когато се излиза от рамките на доброволността, с която обществото ще помага в изпълнение на конституционно определена функция на държавата и се определят имуществени задължения и за обществото, законодателят не може да предпочита едни за сметка на други членове от него.