Докладчик
Неделчо Беронов
Подател на искането
Министерски съвет

Предмет на искането

Тълкуване на чл.18, ал.2 и 3 от Конституцията

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:

Решение - 18

Суверенните права на държавата по чл.18, ал.2 и 3 от Конституцията, предвид тяхната специфика, могат да бъдат упражнявани както чрез предоставяне на концесии, така и чрез даване на разрешения (лицензии), като законът определя кой режим да се прилага.