Докладчик
Стефанка Стоянова
Подател на искането
Главен прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 12

Обявява за противоконституционен Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници – ДВ, бр. 305 от 31. XII . 1947 г.