Докладчик
Маргарита Златарева
Подател на искането
Главен прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл.68, ал.1 от Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 14

Искането за обявяване на разпоредбата на чл. 68, ал.1 от Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина за противоконституционна при гласуване не получи необходимите 7 гласа, за да бъде уважено, поради което същото се отхвърля, т.е. разпоредбата остава в сила.