Докладчик
Георги Марков
Подател на искането
Републиканската партия

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Решение № 3716 от 24 ноември 1994 г. на III ГО на ВС, с което е потвърдено Решение № 234 от 15 ноември 1994 г. на Централната избирателна комисия в частта му по т. 1 за достъпа до националните средства за масово осведомяване по време на предизборната кампания за 37-ото обикновено народно събрание.

образуване на дело:
определение, приключващо дело: