Докладчик
Пламен Киров
Подател на искането
главния прокурор на Република България

Предмет на искането

установяване противоконституционност на разпоредбата на 167;

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 4

Със закон Народното събрание може да задължи Министерския съвет в определен срок да предприеме действия за осигуряване на сграда – публична държавна собственост, необходима за осъществяване на дейността на определен държавен орган, но не може да навлиза в разпоредителните правомощия на изпълнителната власт, свързани със стопанисване на държавното имущество, като определи с кой конкретен имот да стане задоволяването на съответните нужди.