Докладчик
Георги Марков
Подател на искането
Републиканската партия

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Решение № 3713 от 22 ноември 1994 г. на III ГО на ВС, с което е потвърдено Решение № 242 от 15 ноември 1994 г. на Централната избирателна комисия.

образуване на дело:
определение, приключващо дело: