Докладчик
Цанко Хаджистойчев
Подател на искането
Главен прокурор

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на решението на Народното събрание от 16 септември 1994 г. за избиране на членове на Висшия съдебен съвет и за освобождаване на изборни членове на Висшия съдебен съвет.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:

Решение - 13

Решението на Народното събрание от 16 септември 1994 г. е изцяло противоконституционно, защото има противоконституционна нормативна основа – § 11 ЗСВ (обявен за противоконституционен с решение № 8/15.09.1994 г. по к. д. № 9 /94 г.) и нарушава чл. 130, ал. 4 от Конституцията.