Докладчик
Младен Данаилов
Подател на искането
Пленумът на върховния съд на Република България

Предмет на искането

Установяване на несъответствие на Наредбата-закон за съдене от Народен съд на виновниците за въвличане на България в Световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея, с Конституцията на Република България, с международните договори, по които България е страна и с общопризнатите норми на международното право.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:
определение, приключващо дело: