Докладчик
Любен Корнезов
Подател на искането
49 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 28 от Конституцията; Установяване на противоконституционност на чл. 37, ал. 2, чл. 38, ал. 1-5, чл. 95, чл. 96, ал. 1, чл. 99, ал. 1, чл. 102, ал. 2, чл. 104, ал. 1, чл. 106, чл. 116, чл. 356 „е“, ал. 2, б. „б“, чл. 397, ал. 1 и ал. 2, чл. 400, чл. 409, чл. 410, чл. 411, чл. 412, чл. 415, чл. 417 от Наказателния кодекс

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
допълнително искане:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:
определение, приключващо дело: