Докладчик
Подател на искането
52 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 1, ал. 2, изр. 2, чл. 105, 107, 109, 110 и 113, ал. 1 от Конституцията

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:

Решение - 5

Министерският съвет в рамките на своята компетентност в съответствие с чл. 105, ал. 2 от Конституцията може да учредява административни органи, които не са предвидени от Конституцията, включително и централни ведомства без ранг на министерства. Правомощието на Министерския съвет по чл. 107 от Конституцията се отнася и за актовете на ръководителите на централни ведомства без ранг на министерства. Изискванията по чл. 109, 110 и чл. 113, ал. 1 от Конституцията не се отнасят за ръководителите на централни ведомства без ранг на министерства.