Докладчик
Цанко Хаджистойчев
Подател на искането
Върховен съд на РБ

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закона за допълнение на Закона за допълнение на ГПК

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 2

ЗДЗДГПК може да бъде характеризиран като тълкувателен закон. Народното събрание може да дава автентично тълкуване на закони. От тази гледна точка като тълкувателна норма оспореният закон също не е противоконституционен.