Докладчик
Николай Павлов
Подател на искането
51 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 56 от Конституцията във връзка с правото на защита на българските магистрати

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:
особено мнение по друго определение:

Решение - 3

Съдиите, прокурорите и следователите се ползват от правото на защита. Актовете на Висшия съдебен съвет, които засягат техни права, като административни актове могат да бъдат обжалвани освен по реда на Закона за Висшия съдебен съвет и пред Върховния съд по реда на Закона за административното производство.