Докладчик
Николай Павлов
Подател на искането
51 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 56 от Конституцията във връзка с правото на защита на българските магистрати

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
особено мнение по друго определение:
друго определение:
определение по допустимост:

Решение - 3

Съдиите, прокурорите и следователите се ползват от правото на защита. Актовете на Висшия съдебен съвет, които засягат техни права, като административни актове могат да бъдат обжалвани освен по реда на Закона за Висшия съдебен съвет и пред Върховния съд по реда на Закона за административното производство.