Докладчик
Станислав Димитров
Подател на искането
94 народни представители от 37-ото Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл.44, ал.2 от Конституцията на Република България; Установяване на противоконституционност на ДПС и становище по въпроса, противоречи ли дейността на ДПС на чл.44, ал.2 от Конституцията

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение, приключващо дело: