Докладчик
Николай Павлов
Подател на искането
48 народни представители от 37-ото Народно събрание