Докладчик
Станислав Димитров
Подател на искането
Главния прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 3, т.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 1996 г.

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 17

Възприетият в изменената норма подход за осигуряване на средства за издръжката на съдебната власт крие риска от неоправдано повишаване на държавните такси от съдилищата в случаите, когато те могат да ги определят до известен размер (неоценяеми искове, искове за развод и др.). Това би довело до негативен социален ефект. При оскъпяване на съдебния процес голяма част от гражданите ще бъдат практически лишени от конституционното им право на съдебна защита на техните права и законни интереси. Разпоредбата нарушава чл.8 и чл.117, ал.2 от Конституцията, защото създава опасност за парализиране на дейността на една от трите власти - независимата съдебна власт, която е възможно поради финансова необезпеченост да бъде затруднена или за известен период - лишена от възможността да упражнява конституционните си правомощия.