Докладчик
Димитър Гочев
Подател на искането
50 народни представители от 37-ото Народно събрание