Докладчик
Тодор Тодоров
Подател на искането
Президента на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл.34, т.1 и 2 и чл.35, ал.1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 8

Предложението на Министерския съвет е формулирано като задължителна предпоставка за упражняване на президентското правомощие. По този начин законодателят поставя упражняването на последното в зависимост от волята на върховния орган на изпълнителна власт. Такова законодателно решение не може да бъде конституционно обосновано. Правомощията на президента са изброени в Конституцията въз основа на принципа на изричното възлагане. Недопустимо е ограничаването със закон на конституционно установените правомощия.