Докладчик
Станислав Димитров
Подател на искането
49 народни представители от 37-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл.4, ал.1, т.6 в края „и граждански летища“; чл.4, ал.1, т.8 и т.12 и чл.5, т.3 от Закона за концесиите

образуване на дело:
определение, приключващо дело: