Докладчик
Димитър Гочев
Подател на искането
50 народни представители от 37-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на част от решение на Народното събрание за приемане на Програма за приватизация чрез инвестиционни бонове от 19 декември 1995 г.

образуване на дело:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:
определение, приключващо дело: