Докладчик
Димитър Гочев
Подател на искането
50 народни представители от 37-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на част от решение на Народното събрание за приемане на Програма за приватизация чрез инвестиционни бонове от 19 декември 1995 г.

образуване на дело:
становище на заинтересувана страна:
друго определение:
определение, приключващо дело: