Докладчик
Тодор Тодоров
Подател на искането
Главният прокурор

Предмет на искането

Тълкуване на разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията.

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 21

Съгласно чл.120, ал.2 от Конституцията, гражданите и юридическите лица могат да обжалват пред съдилищата всички административни актове, включително вътрешнослужебните, щом тези актове нарушават или застрашават техни права или законни интереси и не са изключени изрично със закон от съдебно обжалване.