Докладчик
Цанко Хаджистойчев
Подател на искането
52 народни представители от 37-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на решението на Народното събрание от 1 март 1995 г. за освобождаване на заместник-председателя на Народното събрание Кристиян Кръстев

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 3

Съгласно чл.73 от Конституцията организацията и дейността на Народното събрание се осъществяват въз основа на Конституцията и на правилник, приет от него. Правилникът се приема от законодателния орган на основание на тази конституционна норма, но това не го прави част от нея, нейно продължение. Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание, както по своето предметно съдържание и предназначение, така и по процедурата на приемането му, не стои на едно равнище с основния закон - Конституцията. Разпоредбата на чл.5, ал.1, т.2 ПОДНС, както и която да било друга разпоредба на този правилник, не представлява конституционна норма. Нарушаването им не води до противоконституционност.