Докладчик
Николай Павлов
Подател на искането
74 народни представители от 37-ото Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл.164 от Конституцията

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 1

Разпоредбата на чл.164 от Конституцията определя основните елементи на държавния герб на Република България. Не съществува конституционна забрана Народното събрание да приеме други елементи към основните при утвърждаване на държавния герб.