Докладчик
Станислав Димитров
Подател на искането
49 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Решението на Народното събрание от 17 септември 1993 г. по доклада на временната анкетна комисия за проучване и установяване на факти, свързани с нарушаване принципа на доброволността при определяне етническата принадлежност на учениците от общините Якоруда и Гоце Делчев

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:
определение, приключващо дело: