Докладчик
Нено Неновски
Подател на искането
63-ма народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за всеобщата военна служба в Република България, с който се изменя чл. 47, ал. 1

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 14

Новата разпоредбата чл. 47 ал. 1 от ЗВВС не нарушава чл.6 ал.2 от Конституцията. Не се ограничават права, не се създават и привилегии. Приетите за редовни студенти по държавна поръчка са преминали успешно държавно установен конкурс.