Докладчик
Любен Корнезов
Подател на искането

Предмет на искането

Подаване на оставка от вицепрезидента на Република България Блага Димитрова пред Конституционния съд

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:

Решение - 11

Решението на вицепрезидента да подаде оставка е резултат на свободно формирана воля и Конституционният съд следва да прекрати правомощията му е решение от деня на постановяването му.