Докладчик
Цанко Хаджистойчев
Подател на искането
50 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

За прекратяване на пълномощията на народен представител поради несъвместимост

образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 10

Друга държавна служба по смисъла на чл.68, ал.1 от Конституцията, несъвместима с качеството народен представител е и изпълняване длъжността Председател на Общото събрание на ООН, който може да бъде избран само като член на Българската делегация в ООН.