Докладчик
Младен Данаилов
Подател на искането
52-ма народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Указ № 10 от 18 януари 1993 г. на президента на Република България

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:

Решение - 9

Президентът, като е взел пред вид становищата на органите на местно самоуправление и местна администрация и като е отчел историческите данни не е допуснал нарушение при наименуването, т.е. преименуването на Михайловград на Монтана.