Докладчик
Младен Данаилов
Подател на искането
52-ма народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Указ № 10 от 18 януари 1993 г. на президента на Република България.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
становище по решение:

Решение - 9

Отхвърля искането на петдесет и двамата народни представители от 36-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Указ № 10 от 18 януари 1993 г. на президента на Република България.