Докладчик
Николай Павлов
Подател на искането
53-ма народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

За съответствието с Конституцията на договора от 22 юни 1992 г. между Република България и Република Турция за трансфер на осъдени лица

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 7

Условие да се осъществи трансферът е деянието да е въведено в престъпление в двете страни по договора. Трансферът може да бъде отказан, щом осъденото лице е гражданин на осъждащата държава. Трансферът може да се извърши единствено при недвусмислено изразено съгласие на осъденото лице.