Докладчик
Николай Павлов
Подател на искането
53-ма народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

За съответствието с Конституцията на договора от 22 юни 1992 г. между Република България и Република Турция за трансфер на осъдени лица.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 7

Договорът между Република България и Република Турция за трансфер на осъдени лица, подписан на 22 юни 1992 година съответства на Конституцията.