Докладчик
Милена Жабинска
Подател на искането
Л. Куманов, заместник-министър на здравеопазването и главен държавен санитарен инспектор

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 18, ал. 1 от Конституцията и чл. 1 и чл. 2 от Закона за спиртния монопол.

определение, приключващо дело: