Докладчик
Милена Жабинска
Подател на искането
Л. Куманов, заместник-министър на здравеопазването и главен държавен санитарен инспектор