Докладчик
Нено Неновски
Подател на искането
52-ма народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 68, ал. 1 от Конституцията

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 5

Съвместяването на депутатския мандат с участие в различни правителствени органи – комисии, съвети, агенции и други като комисии, центрове, институти е забранено от чл.68 ал.1 от конституцията. Участието в органите на предприятия, фирми, търговски дружества, които стопанисват държавно и общинско имущество, макар че дейността им се осъществява в съответствие с частното право, но органите им на управление са специфична част от държавни апарат като цяло е също несъвместимо с депутатския мандат.