Докладчик
Нено Неновски
Подател на искането
52-ма народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 68, ал. 1 от Конституцията.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
становище по решение:

Решение - 5

Народните представители не могат да изпълняват функции, като:

а) членове на правителствени комисии, съвети, агенции, центрове и други подобни държавни структури;

б) членове на органи на държавни и общински предприятия, фирми, търговски дружества с държавно и общинско имущество, възлагани им с актове (разпореждания, заповеди, решения) на органи на изпълнителната власт и свързаните с тях договори за управление.