Докладчик
Пенчо Пенев
Подател на искането
48 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 68, ал. 1 от Конституцията.

допълнително искане:
определение по допустимост:
друго определение:

Решение - 4

Несъвместимостта по смисъла на чл. 68, ал. 1 от Конституцията се отнася и за изпълняващия функциите на председател на Общото събрание на ООН, който в качеството му на член на българската делегация и представител на Република България в ООН изпълнява държавна служба, която е несъвместима с положението на народен представител.