Докладчик
Благовест Пунев ,Пламен Киров
Подател на искането
Група народни представители в 42-то Народно събрание от ПП Герб

Предмет на искането

Оспорване на законността на изборите за народни представители на 12 май 2013 г., проведени в 86 избирателни секции в Република Турция

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:

Решение - 13

Не са доказани твърдените нарушения на изборния процес проведен в 86 избирателни секции в Република Турция. Не са доказани твърдените нарушения в изборния процес, изразяващи се според вносителите в неправилно отчитане на действителните и съответно на недействителните бюлетини от страна на секционните избирателни комисии (СИК) при определянето на резултатите от гласуването в отделните секции. В проверените протоколи на СИК не са отразени забележки, свързани с определянето на действителните и недействителните гласове, нито са направени възражения за извършени нарушения от членове на СИК или от трети лица. Случаите на неправилно отразяване на броя на неизползваните бюлетини не се отразяват върху крайния изборен резултат. От заключението на експертите не се потвърждава твърдението за извършване на незаконосъобразни поправки в протоколите на СИК след тяхното съставяне, поради което Конституционният съд смята тези твърдения на вносителите на искането за недоказани. Твърдението на вносителите, че отпечатването на около 350 000 бюлетини за гласуване в печатницата в гр. Костинброд извън общата поръчка води до съмнение, че с подобни бюлетини е съществувала възможност за манипулиране и фалшифициране на изборния резултат, не е подкрепено с никакви доказателства.