Докладчик
Станислав Димитров
Подател на искането
49 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Решението на Народното събрание от 19 януари 1993 г., с което е дадено разрешение за възбуждане на наказателно преследване на народен представител.

допълнително искане:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:
особено мнение по решение:

Решение - 3

Отхвърля искането на 69 народни представители от 36-о Народно събрание за установяване на противоконституционност на решението на Народното събрание, прието на 19 януари 1993 г. на извънредно пленарно заседание, с което е дадено разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Александър Василев Лилов (ДВ, бр. 7 от 1993 г.).