Докладчик
Пенчо Пенев
Подател на искането
47 народни представители от 36-ото Народно събрание