Докладчик
Пенчо Пенев
Подател на искането
47 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 68 от Конституцията

определение, приключващо дело: