Докладчик
Теодор Чипев
Подател на искането
50 народни представители от 36-ото Народно събрание