Докладчик
Теодор Чипев
Подател на искането
50 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 13, ал. 2 от Конституцията на Република България.

допълнително искане:
друго определение:
определение, приключващо дело: