Докладчик
Младен Данаилов
Подател на искането
51 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 29 декември 1992 г. за частична отмяна на Решението на Народното събрание от 7 юли 1992 г. за снемане на имунитета и задържането на народен представител.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 2

Отхвърля искането на 51 народни представители от 36-о Народно събрание за установяване противоконституционност на решението на Народното събрание от 29 декември 1992 г. за частична отмяна на решението за снемане на имунитет на народен представител от 7 юли 1992 г.