Докладчик
Цанко Хаджистойчев
Подател на искането
51 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България.

друго определение:
определение, приключващо дело: