Докладчик
Нено Неновски
Подател на искането
68 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 64, чл. 74, чл. 84 и чл. 105 от Конституцията на Република България.

определение по допустимост:
определение, приключващо дело: