Докладчик
Нено Неновски
Подател на искането
68 народни представители от 36-ото Народно събрание