Докладчик
Цанко Хаджистойчев
Подател на искането
Политбюро на ЦК на БКП (Владимир Спасов – първи секретар)

Предмет на искането

Въпроси относно реституиране на конфискувано партийно имущество.

определение, приключващо дело: