Докладчик
Цанко Хаджистойчев
Подател на искането
Политбюро на ЦК на БКП (Владимир Спасов – първи секретар)