Докладчик
Николай Павлов
Подател на искането
54 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 77, ал. 2 от Конституцията

становище на заинтересувана страна:
образуване на дело:
друго определение:
определение по допустимост:

Решение - 19

Когато пълномощията на председателя на Народното събрание са предсрочно прекратени: 1/ Народното събрание може да овласти заместник-председател да изпълнява функциите на председател; 2/Действията на Народното събрание са валидни, щом заседанията са ръководени от заместник-председател, избран по реда на чл.76,ал.3 от Конституцията; 3/Изборът на нов председател на Народното събрание се извършва по общия ред, по който Народното събрание приема своите решения