Докладчик
Николай Павлов
Подател на искането
54 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 77, ал. 2 от Конституцията на Република България.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:

Решение - 19

Когато пълномощията на председателя на Народното събрание са предсрочно прекратени:

1. Народното събрание може да овласти заместник-председател да изпълнява функциите на председател;

2. действията на Народното събрание са валидни щом заседанията са ръководени от заместник-председател, избран по реда на чл. 76, ал. 3 от Конституцията;

3. изборът на нов председател на Народното събрание се извършва по общия ред, по който Народното събрание приема своите решения.