Докладчик
Станислав Димитров
Подател на искането
54 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 89, ал. 3 от Конституцията

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
особено мнение по друго определение:
друго определение:
молба по дело:
определение по допустимост:

Решение - 13

Когато Народното събрание е отхвърлило предложение за гласуване на недоверие на Министерския съвет за цялостната му политика, не може да се прави ново предложение за недоверие в шестмесечния срок по чл.89,ал.3 от Конституцията на каквото и да е основание освен за извършено в този срок нарушение на Конституцията