Докладчик
Станислав Димитров
Подател на искането
54 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 89, ал. 3 от Конституцията на Република България.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
молба по дело:
друго определение:
особено мнение по друго определение:
особено мнение по решение:

Решение - 13

Когато Народното събрание е отхвърлило предложение за гласуване на недоверие на Министерския съвет за цялостната му политика, не може да се прави ново предложение за недоверие в шестмесечния срок по чл. 89, ал. 3 от Конституцията на каквото и да е основание освен за извършено в този срок нарушение на Конституцията.