Докладчик
Любен Корнезов
Подател на искането
Министерски съвет

Предмет на искането

Решаване на спор за компетентност между Министерския съвет и президента на републиката

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
определение, приключващо дело:
становище по определение, приключващо дело: