Докладчик
Любен Корнезов
Подател на искането
Министерският съвет