Докладчик
Пенчо Пенев
Подател на искането
51 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:
друго определение:

Решение - 16

Разрешението, залегнало в Конституцията предвижда възможността прекратяването на правомощията на председателя на Народното събрание да се реши нормативно от Народното събрание в правилника за неговата организация и дейност, то съответства на характера на доминиращите организационни и представителни функции на председателя на Народното събрание, визирани в чл.77 от Конституцията