Докладчик
Пенчо Пенев
Подател на искането
51 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:
особено мнение по решение:
становище по решение:

Решение - 16

Отхвърля искането на групата от 51 народни представители от Тридесет и шестото народно събрание за обявяване противоконституционността на чл. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.