Докладчик
Теодор Чипев
Подател на искането
49 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закона за възстановяване собствеността върху недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в Република Турция и други страни през периода май – септември 1989 г

образуване на дело:
определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:
друго определение:

Решение - 18

Законът дава възможност на гражданите на България от турски произход да възстановят собствеността си, за да поправи една несправедливост проявена спрямо тях в резултат на укорима държавна политика. Само законът може да приравни тези отделни случаи и да ги подведе под общ знаменател в името на съображения, които смята за справедливи.