Докладчик
Младен Данаилов
Подател на искането
52-ма народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закона за допълнение на Наказателния кодекс

образуване на дело:
определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:
друго определение:

Решение - 15

Обсъждането и приемането на законопроекта на второ гласуване е извършено в съответствие с процедурните правила на чл. 73 и чл. 88 от Конституцията. Изпълнителните деяния по чл.313б,както и предвидените в него наказания, не са насочени към ограничаване и нарушаване на основните права на гражданите и принципите в чл.6,38 и 57, ал.1 от Конституцията. Законът няма обратно действие и провъзгласеният в „л.11,ал.2 от Всеобщата декларация за правата на човека принцип не е нарушен