Докладчик
Младен Данаилов
Подател на искането
52-ма народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закона за допълнение на Наказателния кодекс.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:

Решение - 15

Отхвърля искането на 52 народни представители за обявяване противоконституционност на Закона за допълнение на Наказателния кодекс, приет от 36-о Народно събрание на 24 юни 1992 г. и обнародван в "Държавен вестник", бр. 54 от 1992 г.