Докладчик
Нено Неновски
Подател на искането
50 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Решението на Народното събрание от 15 юли 1992 г. по искането за даване статут на висше училище на т. нар. Варненски свободен университет.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
друго определение:
особено мнение по решение:

Решение - 17

Отхвърля искането на 50-те народни представители от Тридесет и шестото Народно събрание за обявяване противоконституционността на решението на Народното събрание от 15 юли 1992 г. по искането за даване статут на висше училище на така наречения Варненски свободен университет.