Докладчик
Станислав Димитров
Подател на искането
Едуард Сахаг Селян

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 23 от Закона за висшето образование.

определение, приключващо дело: